Chua co phan hoi

3D MAPPING BẾ MẠC FESTIVAL BIỂN NHA TRANG 2017

Trích đoạn 3D mapping đêm bế mạc Festival biển Nha Trang 2017.

Tác giả kịch bản – Tổng đạo diễn: Lê Quý Dương | Thực hiện: Trần Linh Multimedia

Các bài liên quan

Nhận xét của bạn