3-month-internship program available in Ho Chi Minh City, Hanoi and Hue

Differentiate yourself from your peers by learning real-world skills, gaining foreign language proficiency, and immersing yourself in cultural opportunities which will help make your resume second to none. Internship | International Project Joining various international projects: Organising Festival programs in Vietnam and overseas; Deploying training programs in Performing Art and Event...

Chi tiet

Tuyển 02 Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Với hơn 10 năm hoạt động, chúng tôi tự hào là công ty tiên phong trong lịch vực Nghệ thuật và Sự kiện đã có mặt trên hơn 40 tỉnh thành của Việt Nam, đã đào tạo ra nhiều đạo diễn, nghệ sĩ và người mẫu tài năng, đã sáng...

Chi tiet

Tuyển 04 nhân viên du lịch

Với hơn 10 năm hoạt động, chúng tôi tự hào là công ty tiên phong trong lịch vực Nghệ thuật và Sự kiện đã có mặt trên hơn 40 tỉnh thành của Việt Nam, đã đào tạo ra nhiều đạo diễn, nghệ sĩ và người mẫu tài năng, đã sáng...

Chi tiet