Chợ đời

“Sẽ đến lúc cuộc sống này được lật lên từ những tầng sâu nhất cho ánh sáng của lương tri rọi tới để tìm thấy giá trị đích thực của mỗi con người. ” Đạo diễn: Lê Quý Dương VIDEO KỊCH BẢN NHÂN VẬT 1. Bác Trung: Thương binh hỏng mắt bán tranh dân gian ở chợ. 2....

Chi tiet

Meat Party (Bữa tiệc thịt)

DUONG LE QUY first arrived to study in Australia in 1994. He graduated with a Bachelor of Arts (Distinction) in Theatre Criticisms from Vietnam’s National University of Theatre and Cinema in 1990 and with a Graduate Diploma of Dramatic Art in Directing from Australia’s National Institute of Dramatic Art (NIDA)...

Chi tiet