Heritage Fashion 2015

Heritage Fashion 2015 – Tác Giả Kịch Bản, Tổng Đạo Diễn Và Dàn Dựng Chương Trình: Lê Quý Dương   HERITAGE FASHION 15TH ANNIVERSARY – Chỉ đạo Sản xuất: LÊ TRƯỜNG GIANG – Tổng Biên tập Tạp chí Heritage – Vietnam Airlines – Tác giả Kịch bản/Tổng Đạo diễn: LÊ...

Chi tiet