Trung Quốc

Theo lời mời của GS. TS. William Huizhu Sun, Phó Chủ tịch Học viện Kịch nghệ Thượng Hải (Shanghai Theatre Academy) và Hội đồng Chuyên môn thuộc Hiệp hội Sân khấu Á châu, đạo diễn Lê Quý Dương đã chính thức nhận lời làm Tổng đạo diễn cho Liên hoan...

Chi tiet